• Poczta Elektroniczna E-Mail
    Blog,  Realizacje

    Imapsync – Migracja Poczty IMAP

    Możliwość migracji poczty e-mail z jednego serwera na drugi jest niezwykle istotna. Pozwala na zachowanie wszystkich otrzymanych i wysłanych wiadomości bez względu na to, którego dostawcę usług wybierzemy…. Poczta elektroniczna jest podstawowym narzędziem komunikacji. Mimo telefonów, czatów, video konferencji, miliona…